Zrušení akce Dobrý den, vážení zájemci a účastníci o akci Hledání Blanických rytířů, plánovanou na 10.6.2017. Bohužel, s lítostí musím oznámit, že akce se konat nebude a to z více a to zásadních důvodů. Byla projednána všechna potřebná povolení, souhlasy a podmínky akce. Vzhledem k tomu, že tyto vztahy jsou striktně postaveny na přísném dodržení předpisů a stanovených podmínek a akci nelze realizovat, takzvaně podle improvizovaných možností, zejména k její plánované rozsáhlosti. Chráněná krajinná oblast si vyžaduje plné zabezpečení. Za dodržení všech existujících podmínek a zejména předpisů jsou náklady na potřebná zabezpečení v tomto rozsahu: 10.000,- Kč zajištění pronájmu ploch na akci a noclehy 10.000,-čti více …

Motto Královské šermírny (Žákům, kteří se chtějí učit umění boji mečem, jinou zbraní nebo beze zbraně:…) V šermu musíte vše dělat naplno, doopravdy. Nemůžete si na nic hrát, protože to velmi rychle vyplyne na povrch. Učíte se postřeh, logiku, racionální uvažování, jste pohotoví, učíte se rychle a správně rozhodovat a mnoho, mnoho dalších věcí. Šerm je všestranně ušlechtilé umění, povznáší rozum i fyzickou kondici, podporuje tvůrčí stránku lidského ducha a pomáhá člověku utřídit si hodnoty, vážit si své vlastní i cizí důstojnosti a dává člověku schopnost tyto hodnoty bránit. Bavíme se tu o skutečném šermu, nikoliv o pseudo-šermířských moderních dogmatech. Jdete se učit umění, které není pro každého. Pokudčti více …

Motto Královské družiny Vlast, rodinu a blízké je nutné chránit, proto neodkládej meč nikdy daleko.   Vlastí rozumějme zemi zděděnou po předcích, kde jsme se narodili, máme právo v ní žít a jsme povinni ji bránit pro naše děti a děti našich dětí. Rodinou rozumějme svou rodinu, rodiče a prarodiče, o které jsme povinni se postarat, své děti a jejich děti, které jsme povinni řádně vychovat a příbuzné, které je potřeba podpořit. Blízkými potom rozumějme všechny kolem sebe, kvůli kterým jsme ochotni obětovat své výhody, výsady, majetek i zdraví. Neodkládat meč daleko lze chápat tak, že je třeba neztratit schopnost a odvahu bránit své hodnoty, tedy zemi, kde žijeme, aby i našečti více …

Přísaha Královské družiny        Přísahám, na svou čest se zavazuji dodržovat kodex Královské družiny a věrnost svým druhům . Kodex Královské družiny Zavazuji se dbát dobrého jména svého i Královské družiny, mluvit pravdu, pomáhat svým druhům, ženám i slabším a chránit svou zemi, rodinu i své blízké. Zavazuji se chránit své znalosti, kázeň a šermířské schopnosti, ku prospěchu svému i Královské družiny. Zavazuji se dbát zásad bezpečnosti při zacházení se zbraní. nezneužiji zbraň nečestně proti bezbrannému, zraněnému, nebo zjevně slabšímu protivníku. Před výcvikem nebo vystoupením, ani při něm, nebudu pít alkohol a nebudu užívat drogy a psychotropní látky. Nezkřížím meč s křivopřísežníkem, s výjimkou posledního souboječti více …

Pro → muže ženy mládež do 12-15 let děti od 6 do 12 let Výcvik (kurzy: základní, pokročilé, profesionální) gotický dlouhý meč krátký meč 2 krátké meče boj holí boj beze zbraně proti zbrani Semináře jednodenní (6 hodin) dvoudenní (2x 6 hodin) Výcvik přežití jednodenní (6 hodin) dvoudenní (2x 6 hodin)  čti více …

Projekt Hledání Blanických rytířů napříč staletími… (9. -11.června 2017) Registrace šermířů a skupin . Zaregistrovaným zájemcům bude zaslána smluvní objednávka na email, uvedený v registraci. Přihláška je závazně platná až po jejím zpětném potvrzení z registrovaného emailu a pro prodejce po úhradě poplatku, sjednaném ve smluvní objednávce. . Děkujeme za příhlášku Šermíři .čti více …

Projekt Hledání Blanických rytířů napříč staletími… (9. -11.června 2017) Registrace prodejců . Zaregistrovaným zájemcům bude zaslána smluvní objednávka na email, uvedený v registraci. Přihláška je závazně platná až po jejím zpětném potvrzení z registrovaného emailu a pro prodejce po úhradě poplatku, sjednaném ve smluvní objednávce. . Děkujeme za příhlášku Prodejcičti více …

Projekt Hledání Blanických rytířů napříč staletími… (9. -11.června 2017) Registrace účinkujících . Zaregistrovaným zájemcům bude zaslána smluvní objednávka na email, uvedený v registraci. Přihláška je závazně platná až po jejím zpětném potvrzení z registrovaného emailu a pro prodejce po úhradě poplatku, sjednaném ve smluvní objednávce. . Děkujeme za příhlášku Účinkující .čti více …

Projekt Hledání Blanických rytířů napříč staletími… (9. -11.června 2017) Pořadatelé . Program a body scénáře Projekt Hledání Blanických rytířů napříč stoletími je zábavný pseudo-historický den zejména pro děti s rodiči a fanoušky obdobných akcí. Není stanoveno období a myšlenka je pojata na principu legendy o Blanických rytířích, kteří povstanou až bude v Čechách nejhůře. Nejhůře už bylo mnohokrát, kdysi dávno až do dnešních dnů, je akci možné pojmou v podtitulu “napříč stoletími, napříč celými věky”. Proto připouštíme rozličná pseudo-historická období (nejedná se o akci “Living history”). Jde o myšlenku poukázat zejména dětem, že cesta k Blanickým rytířům je hledat je nikoliv ve skále, ale sami včti více …

Projekt Hledání Blanických rytířů napříč staletími… (9. -11.června 2017) Registrace pořadatelů . Pořadatelé . . Hlavní pořadatelé… Královská družina Obec Ostrov Obec Hradiště Pořadatelská služba… Jindra Tichý st. Jindra Tichý ml. Jiří Hlinka Miroslav Zvára Pavel Tůma Dáša Veselá Jirka Veselý Martin Veselý Zdenek Jankovič Irena Chaloupecká Karel Chaloupecký Michal Mach Filip Bartoš Soňa Grofováčti více …